Oktatás a gyakorlatban

Oktatás a gyakorlatban

Egész napos oktatási kínálatot biztosítunk, felkínálva diákjainknak a szabad programválasztás lehetőségét. Képzési kínálatunkat az adott életkori sajátosságok, a személyiségfejlődés jellemzőinek és az eltérő tanulási formák figyelembevételével határoztuk meg. Ennek alapján a képzési időt két részre, periódusra bontottuk.(felkínált programunkat) A szakaszoknál külön –külön kialakítottuk a tantárgyi struktúrát, meghatároztuk az elsajátítandó információ mennyiségét, a fejlesztési feladatokat, illetve azokat a tevékenységformákat, amelyek elősegítik a minél sikeresebb ismeretátadást, elsajátítást. Az életkorból fakadó eltérő tanulási jellemzők alapján nemcsak a tanulandó tantárgyak rendszerét alakítottuk ki, hanem az erre szánt időkeretet is meghatároztuk. a különböző szakaszokban eltérő hosszúságú órát tartunk, változik a csoportlétszám, változik az egyéni és a közösen feldolgozandó feladatok aránya. A befejező képzési szakaszban megnő a szabadon választható kurzusok aránya, az önállóság teret kap a mindennapokban, egyéni órarendek alapján folyik a képzés.

Az első szakaszban kompetenciafejlesztés, képességfejlesztés, ismeretelsajátítás tartozik a legfontosabb feladatok közé.

  • egész napos oktatási rend
  • 80 perces órák
  • projekt hetek, téma alapú oktatás
  • egy választott idegen nyelv tanulása mindennap
  • tevékenységorientált képzés

Érettségire felkészítő szakasz, melynek legfontosabb feladata az érettségire való felkészítés, a továbbtanulási szándék megerősítése, jártasság biztosítása bizonyos készségek terén, valamint a megszerzett tudás hasznosításának elősegítése.

  • igazodva az érettségi követelményekhez, valamennyi érettségi, felvételi tárgyból hirdetünk meg kurzusokat, attól függően, hogy emelt vagy közép szintet céloz meg a tanuló. ettől függően határozzuk meg az órák számát is. Emelt szinten heti 5-6 óra/hét is lehet akár.
  • egyéni órarendek, szabad programválasztás
  • 45 perces órák
  • többszintű tantárgyi csoportok működése, melyen belül kreditpontok alapján biztosított az átjárhatóság.

A nyelvoktatást kiemelt feladatunknak tartjuk. Nyelvi programjainkat nem évfolyamokra, hanem nyelvi tudásszintekre hirdetjük meg. Meghirdetünk kezdő, középhaladó, középfokú, felsőfokú csoportokat egyaránt. Tudásszintre szervezett csoportok, tudásszintre készített tantárgyi program. A nyelvi szint besorolása a nyelvi szintmérő alapján történik.

Kres