Oktatási stratégiánk

Oktatási stratégiánk

Nálunk a tanítás helyére a tanulás megszervezése került. A kulcs a tanulási motiváció megteremtése, a tanár-diák autonóm együttműködése, életkori sajátosságokhoz, személyiségjegyekhez, feladathoz igazított módszerek alkalmazása. Átalakítottuk a tanulási idő felhasználást, tanulásszervezési eljárásokat gyűjtöttünk, összehangoltuk a tananyagot, azaz megőrizzük a tradícionális iskolai elemeit, de alkalmazkodunk a fiatalok tanulási igényeihez.

A tanulási folyamatban olyan módszereket, technikákat, szervezési formákat kívánunk alkalmazni, ami amellett, hogy segít gyakorolni az önálló gondolkodáshoz szükséges készségeket és hangsúlyt helyez a kreatív problémamegoldás fontosságára, a kötelező tantárgyi tudás elsajátítását is lehetővé teszi. Vegyes oktatási stratégiánk számos pontja merít a projekt alapú oktatásból. Olyan környezet kialakításán fáradozunk, ami örömteli, ami a pozitív stresszt motivációs célokra használja, ahol a közösen végzett egyéni, csoportos vagy páros munka során indirekt módon kialakul egy komplex szemléletmód, ami konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt. A hagyományos oktatási kereteken túlmutató, azonban hasznos elemeit integráló képzés fontossága mellett érvelünk, ami újfajta tanár-diák kapcsolat létrehozását célul tűzi ki. A tanár egy aktív, segítő szerepben jelenik meg, a közösség és az oktatók együttesen kialakított keretei nem áthághatóak, azonban rugalmasak.

Módszerünk másik fontos pillére a mentori program, amely a tanulók személyes fejlődését hivatott segíteni. Minden tanuló a központba járásától megkezdett első hónap végén választhat egy mentort a tanárai közül. A választását egyéni preferenciák alapján hozhatja meg. A választott mentor minimum fél évig kíséri a tanuló munkáját, tartja a kapcsolatot az iskola, szülő és gyerek között. Fél év után a tanulóval közösen megbeszélik, hogy folytatódjon-e együtt a közös munka vagy szeretne egy másik mentort is.

Ki a mentor? Mi a feladata?

Segítő személy, akihez a diák bármikor fordulhat nem kizárólag iskolát érintő kérdésekben. A mentor szerepénél fogva segíti a tanulót a tanulásban, iskolai nehézségek során valamint kiemelten figyel a tanuló erőségeire, mely a pályaválasztás során meghatározó fontosságú tudástöbblet jelent.

Feladatai között szerepel még a beilleszkedés elősegítése, a tanuló lehetőségeinek átlátása és az előtte álló feladatok sikeres teljesítésének elősegítése. Kapcsolatot tart a szülőkkel, szaktanárokkal.

A tanulóval kapcsolatban feljegyzéseket vezet, pl milyen ütemben fejlődik, feladattervet készíthetnek együtt.

Kres